Super trots zijn we op deze nieuwe activiteit: Kind aan huis! Kinderen en jongeren moeten fijn en veilig kunnen opgroeien. Kind aan huis draagt daaraan bij. Bij Kind aan huis bieden gastgezinnen hulp aan ouders en kinderen die zo nu en dan een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Bij Kind aan huis stellen vrijwilliger gastgezinnen hun huis open voor een kind of een jongere. De kinderen blijven er een (mid)dag of weekend. Dat kan wekelijks zijn, maar ook eenmalig.

Wethouder Harmjan Vedder van jeugdhulp zegt hierover: “Het is geweldig dat met dit vrijwilligersproject op deze manier wat extra hulp voor gezinnen mogelijk wordt. Je gunt alle kinderen en hun ouders dat ze een warm netwerk om zich heen hebben waar ze op kunnen terugvallen. Kind aan huis biedt dat aan kinderen en ouders voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het project kan ook helpen om pleegouders af en toe op adem te laten komen.”

Vanaf september beginnen we met de werving van vrijwilligers voor dit nieuwe initiatief in Enschede! Lees hier meer informatie: https://www.enschede.nl/werving-gastgezinnen-voor-kind-aan-huis