Bestuur

Humanitas is een landelijke organisatie met tachtig afdelingen in het hele land, waarvan Twente er een is. Elke afdeling heeft een eigen bestuur. Het bestuur ontwikkelt het beleid voor de afdeling aan de hand van het landelijk meerjarenbeleid. Ons bestuur bestaat uit zeven leden en vergadert elke vier weken:

Hans van Ronkel

Voorzitter (transities)

Cor Lubach

Penningmeester (financiën)

Wouter Muller

Vice-voorzitter (sociaal ondernemen, transities)

Arno Naafs

Bestuurslid (communicatie en marketing, fondsenwerving)

Siem Bosman

Bestuurslid (stagiaires en link met Saxion)

Attie Schipper

Bestuurslid

Karlijn Verbrugge

Secretaris