Samen Actief

> English translation
> الترجمة العربية
> Türkçe çeviri

Een nieuw land, een vreemde taal, een andere cultuur, onbekende systemen… Als Nederland niet je eerste thuis is, maak je vaak veel mee. De vrijwilligers van Samen Actief kunnen je ondersteunen. Ze helpen mensen met een migratieachtergrond, afkomstig uit EU-landen en daarbuiten.

De vrijwilligers van Samen Actief spreken jouw taal en ondersteunen je bij thema’s zoals werk, wonen, gezondheidszorg en opvoeding. Een jaar lang komt er een getrainde vrijwilliger bij je thuis. De vrijwilliger biedt een luisterend oor of helpt bijvoorbeeld om ontvangen post te begrijpen en af te handelen. Indien nodig in jouw eigen taal, zodat je na een jaar zelf weer verder kunt.

“Ik heb een goede band met mijn vrijwilliger. Als ik hem bel is hij altijd bereid om mij te helpen. Hij is ook geboren in Turkije, dat helpt. Hij weet hoe het is om op latere leeftijd hier naartoe te komen.”

Mert, deelnemer & vrijwilliger Samen Actief

Nieuw in Nederland en behoefte aan ondersteuning, of wil je iemand anders hiervoor aanmelden?

Onze vrijwilligers staan voor je klaar in Borne, Enschede, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Haaksbergen, Twenterand en Wierden.

Contactgegevens

22

het aantal talen dat Samen Actief in huis heeft

57%

van de Samen Actief-deelnemers ervaart meer zelfvertrouwen na ondersteuning van een vrijwilliger

67

vrijwilligers ondersteunen 97 deelnemers met een migratieachtergrond in 6 plaatsen in Twente

ENGLISH
A new country, a foreign language, a different culture, unknown systems… If the Netherlands isn’t your first home, you often experience a lot. The volunteers of Samen Actief can support you. They help immigrants from EU countries and beyond.

The volunteers of Samen Actief speak your language and help you with things lie work, housing, healthcare and education. A trained volunteer will visit you at home for a year. The volunteers listens to you or helps, for example, to understand and handle the mail you receive. If necessary they do so in your own language, so that you can continue by yourself after a year.

“I have a good relationship with my volunteer. When I call him, he is always ready to help me. He was also born in Turkey, which helps. He knows what it is like to move to The Netherlands when you are older.”

Mert, participant Samen Actief


Yeni bir ülke, yabancı bir dil, farklı bir kültür, tanımadığınız sistemler…

Eğer Hollanda doğup büyüdüğünüz ülke değilse, genellikle tanımadığınız bir çok yeni konularla karşılaşırsınız. ‘Samen Actief’ gönüllüleri size bu konularda destek olabilir. Kurum olarak AB ülkelerinden ve ötesinden gelen göçmenlere ihtiyaç duydukları farklı konularda destek hizmeti sunuyoruz.

Bu hizmetlerden bazıları; iş ve gelirsosyal ve sağlıkmesken ve öğretim ile alakalı kurumları, sistemleri ve verdikleri hizmetleri tanımak, gelen postayı anlamak, onları dosyalamak, alakalı kurumlarla irtibat kurmak yada oralardan destek almak yı öğrenmek gibi. 
Bu desteği, eğitilmiş gönüllülerimiz bir yıl boyunca haftalık ev ziyaretleriyle verirler. Gerektiğinde size kendi dilinizde destek verecek bir gönüllü bulunur.

Hedefimiz, bir yıl sonra kendi işinizi kendiniz yapa bilmenizdir. Yani, aldığınız destek sayesinde artık “ kendi işimi kendim yapabiliyorum” diyebilmenizdir!