Onze missie

Humanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane samenleving. We geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval, dan ondersteunen we diegene, met een vrijwilliger, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan.

We werken met getrainde vrijwilligers, begeleid door beroepskrachten. Zij kijken bij aanmelding of een vraag past bij een vrijwilliger en gaan dan op zoek naar een goede match. Tijdens het hele traject hebben de vrijwilligers intervisie en worden ze begeleid door de Humanitas-beroepskrachten.

Zo dragen we bij aan een sterkere samenleving in Twente!

We helpen jou je leven een positieve draai te geven.

“De vrijwilliger heeft alles uitgezocht en uiteindelijk kon ik weer een studie volgen. Dat gaan nu heel goed. Dat is het grootste ding waar ik Humanitas mijn hele leven dankbaar voor zal zijn.” – Deelnemer Thuisadministratie

We helpen jou de regie over je eigen leven (terug) te vinden.

“Wat de vrijwilliger vooral doet, is me een duwtje in de rug geven. Ze zegt bijvoorbeeld: Stap eens UIT die auto als je de kinderen van school komt ophalen. Dat werkte. Eigenlijk helpt ze me op weg.” – Deelnemer Tandem

We denken vanuit jouw behoeften.

“Voor de ene persoon is een wekelijkse breiclub voldoende om eenzaamheid te doorbreken, maar iemand anders wil veel liever vrijwilligerswerk gaan doen. We gaan altijd uit van het belang van de deelnemer.” – Miriam, coördinator Tandem

We helpen je van mens tot mens, op basis van gelijkwaardigheid.

“Wat ik fijn vind, is dat ik als vrijwilliger echt iemands gelijke ben. De deelnemers kunnen open zijn. Je bent immers geen professionele hulpverlener, je helpt gewoon.” – Vrijwilliger Home Start

We zijn er voor je, ongeacht je achtergrond, levensverhaal of leeftijd.

“Soms gaat het helemaal niet over financiën, maar hoor ik de problemen aan. Ik oordeel niet. En daar zijn ze zo blij mee.” – Vrijwilliger Thuisadministratie

We bieden je aandacht, veiligheid en vertrouwen.

“In mijn vrijwilliger heb ik iemand gevonden bij wie ik mijn hart kan luchten. Nooit heb ik iemand zo in vertrouwen kunnen nemen. Zonder haar stond ik hier nu niet.” – Deelnemer Samen Actief